Ouders

Omdat ouders en school samen het kind begeleiden op weg naar zelfstandigheid is het van belang de school- en thuissituatie op elkaar af te stemmen. Regelmatig contact over en weer staat dus hoog in ons Vuurvogelvaandel.

Hoe we dat doen? Via ouderkringen, thema-avonden, 10-minutengesprekken, korte overdrachtmomenten voor en/of na school en het Oudercafé.

Meehelpen in de stamgroep en zien hoe je kind functioneert in de groep kan op afspraak ook.
Onze spreuk hierbij: Genieten van je kind kan ook op school!

 

Medezeggenschap
We kennen de Medezeggenschapsraad waarin plaats is voor drie ouders en de Oudercommissie, die net zoveel zetels heeft als er stamgroepen zijn.

In de schoolgids vind je meer informatie. 

 

De Medezeggenschapsraad

 Leden MR.jpg